• Event 1to1 je marketing agencija osnovana 2016. godine kao odgovor na potrebe tržišta.

    Fokusirani smo na Event menadžment, na organizovanje i sprovođenje događaja.

    Bavimo se promocijama kroz inovativnu 1 na 1 komunikaciju sa potrošačem i stvaramo odgovarajuću sliku vašeg proizvoda i usluge kod ciljne grupe.

    Poverenje naših klijenta govori o našem pristupu.

O Nama:

Event 1to1 je marketing agencija osnovana 2016. godine kao odgovor na potrebe tržišta.

Fokusirani smo na Event menadžment, na organizovanje i sprovođenje događaja.

Bavimo se promocijama kroz inovativnu 1 na 1 komunikaciju sa potrošačem i stvaramo odgovarajuću sliku vašeg proizvoda i usluge kod ciljne grupe.

Poverenje naših klijenta govori o našem pristupu.

© Copyright - event1to1